3 เทคนิคสุขภาพดีสร้างได้กับการใช้มือถือให้ปลอดภัย

สุขภาพดีสร้างได้

สุขภาพดีสร้างได้

เราอยู่อยู่แล้วว่าการใช้มือถือเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งหากคุณต้องการมีสุขภาพดีสร้างได้แล้ว วันนี้เรามีเทคนิคการใช้มือถือแบบปลอดภัยมาฝากกันดังนี้

1.กำหนดเวลาเล่นมือถือ

การเล่นมือถือเป็นเวลานานจะส่งผลเสียต่อจอประสาทตาและกล้ามเนื้อ ดังนั้นการเล่นมือถือที่ดีจะต้องเล่นติดต่อกันไม่เกิน 60 นาทีต่อครั้ง และให้หยุดพักสายตาจากหน้าจอมือถืออย่างน้อย 10-20 นาที และควรทำการยืดกล้ามเนื้อในระหว่างการพักสายตาด้วย

2.ติดฟิล์มกรองแสง

ปัจจุบันนี้มีการออกแบบฟิล์มที่สามารถกรองแสงสีฟ้าที่ออกจากหน้าจอมือถือได้ ดังนั้นหากท่านเป็นคนที่ต้องจ้องมองมือถือเป็นเวลานานแล้ว สุขภาพดีสร้างได้ท่านควรทำการติดฟิล์มกรองแสงบนหน้าจอมือถือด้วย เพื่อลดปริมาณแสดงที่เข้ามากระทบจอประสาทตาให้น้อยลง

3.งดเล่นมือถือก่อนนอน

การเล่นมือถือก่อนนอนจะทำให้ประสาทสัมผัสและประสาทตาเกิดการตื่นตัวมากขึ้น ทำให้นอนหลับไม่สนิท เมื่อนอนหลับไม่สนิทร่างกายก็ได้รับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นก่อนนอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ไม่ควรที่จะหยิบมือถือขึ้นมาดู แต่ให้ทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ เป็นต้น เพื่อให้จอประสาทตาไม่ได้รับการรบกวนจากแสงมือถือนั่นเอง

นี่เป็นเทคนิคการใช้มือถือที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพดีสร้างได้ในทุก ๆ วัน เพราะมือถือจะมีประโยชน์มากที่สุดก็ต่อเมื่อเรารู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องเหมาะสมเท่านั้น